התנתק | סוכן חכם | צרו קשר | אודות | חיפוש | עמוד הבית
 
יזם, מהנדס, קבלן:
מעוניין לצפות בתמצית כתבי הכמויות למכרז?
רוצה לצפות בפרטי המכרז?
לדעת את שם הזוכה במכרז?

חברת דקל יפעת מגישה לך את כל המידע במקום אחד!
מהנדסי חברת דקל פוגשים את מפרסמי המכרזים ומעדכנים אותך בפרטים המלאים והרלבנטיים ביותר עבורך. הצטרף עכשיו למאות הקבלנים והיזמים המנויים על השירות ותוכל לצפות בפרטים המלאים של מאות מכרזים והזדמנויות עסקיות מתחום הבניין.
האתר מתעדכן מידי יום בשעות אחר הצהריים!
עבודות חשמל, שיפור תאורת רחובות החלפת פנסים בשכונות הכפר השונות    בניה, כבישים פיתוח
הגוף המפרסם: מ.מ. פקיעין
סיור קבלנים:  27/10/2016 ממשרדי המועצה. השתתפות בסיור חובה כולל חתימה על דף משתתפים.
הקמת מגרש משולב בעארה    כבישים פיתוח
הגוף המפרסם: מ.מ. עארה-ערערה
סיור קבלנים:  26/10/2016 במשרדי המועצה. מובהר כי מציע שיגיע באיחור של מעל 15 דקות מהמועד האמור, לא תחשב השתתפותו במפגש המציעים. על המשתתף במפגש להצטייד בתעודה מזהה ובייפוי כוח חתום ע"י עו"ד מטעם המציע ובו יצוין כי המשתתף הינו נציג מוסמך של המציע. השתתפות במפגש המציעים חובה. מציע שלא ישתתף במפגש המציעים הצעתו תיפסל.
אספקה, התקנת ותחזוקת מערכות אבטחה בגני ילדים בעארה-ערערה    חשמל, הודעה
הגוף המפרסם: מ.מ. עארה-ערערה
סיור קבלנים:  25/10/2016 במשרדי המועצה. רשות.
 
עו"ד יוסי נחמני - ליקויי בניה ורישום קבלנים
אביב יעוץ עסקי, ניצן ארליך יו"ר - גיוס אשראי,קרנות מימון וייעוץ עסקי
עו"ד הילה פורת - דיני עבודה ומיסוי
עו"ד אהוד גרא - מומחה לענייני מכרזים
 
       
שם:  
סיסמה:  
 
 
 
  זכור אותי
 
 
תחומים מובילים ספטמבר 2016
מס' מכרזים תחום
202 בניה
143 כבישים פיתוח
76 הודעה
55 אספקה
54 מים ביוב וניקוז
29 חשמל
 
זכו במכרז
במכרז של ח.ל.ד. חב' ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ: הנחת קווי תיעול והסדרת תעלת עפר ברח' רבקה גובר זכו מ.י.ד הנדסה ופיתוח בע"מ. טלפון: 03-9224279, 052-3629238
במכרז של ח.ל.ד. חב' ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ: עבודות נגרות בתיכון ברנר בפ"ת זכו גיל ה. הפרויקטים. טלפון: 050-9488511
במכרז של משרד הבינוי והשיכון - חיפה, מינהל הנדסה והפעלת הביצוע: נהריה שכ' רסקו - המשך פריצת כבישים כולל מערכות זכו אבו עוקסא ובניו בע"מ. טלפון: 04-9979017 050-5243148-ג'מיל